Program

Loppemarknad:

Det vert loppemarknad under marknadshelga, og dermed også mogelegheit for å levere inn lopper. Første innsamlingsdag for lopper vert 13. August

Årets program

Fredag 6/9 – 2019

17.00 – Marknaden opnar med 20 nye barne- og ungdomsaktivitetar, spennande utstillarar og god mat.

19.00 – Marknaden stenger.

Laurdag 7/9-2019 

11.00 – Marknaden opnar med 20 nye barne- og ungdomsaktivitetar, spennande utstillarar og god mat.

13.00 – Skulemusikken opptrer på utescena

13.30 – Dansverkstedet opptrer på utescena

14.00 – Charlotte Hjelmeland opptrer på utescena

14. 30 – Paneldebatt med ordførarkandidatane i nye Sunnfjord kommune: Jenny Følling (Sp), Olve Grotle (H), Atle Hamar (V), Helge Robert Midtbø (Ap), Rita Tonning (R), Norun Lunde Furnes (Krf), Bjørg Sølvi Refvik (Partiet De Kristne), Marius Dalin Langballe (Mdg), Terje Johan Helgheim (Frp), Åsmund Berthelsen (SV).

18.00 – Marknaden stenger

Søndag 8/9 – 2019

12.00 Marknaden opnar!

13.00 – MagiCurty opptrer på utescena

14.00 – 4everU opptrer på utescena

15.00 – Paneldebatt med fleire av toppkandidatane i nye Vestland fylke: Jenny Følling (Sp), Arve Helle (Ap), Frank Willy Djupvik (FrP), Trude Brosvik (KrF), Gunhild Berge Stang (V), Natalia Golis (MDG), Vidar Grønnevik (H) og Åsmund Berthelsen (SV).

17.00 – Marknaden stenger