Utstillarar 2019

utstillarar_14

 

VIL DU VERE UTSTILLAR PÅ GAULARMARKNADEN 2019?

Påmeldinga er open! Frist for påmelding – 10. August


Vi tek inn utstillarar fortløpande inne i hallen, dersom det ikkje er utstillarar innan same merke frå før. (Sjå liste over utstillarar under)

For å melde deg på som utstillar til årets Gaularmarknad – ver venleg å fyll inn informasjon i skjemaet nedst på sida.

NB! Vi tek ikkje leige for stands

Utstillarar på marknaden 2019

Utstillar Bransje
1
2
3

 

Påmeldingsskjema for utstillarar 2019

Fyll inn gyldig e-post adresse, slik at du mottek bekrefting på at skjemaet er innsendt, og for at ein kan ta kontakt via e-post om det trengst.
Fyll inn gyldig telefonnummer, 8 siffer.
Kva er det du ynskjer å stille ut på marknaden?
Utstillarar som ikkje kan/ynskjer vere ute, vert samla inne i Gaularhallen
Det er fint om du veit ca kor stor plass du treng til di utstilling, slik at vi best mogeleg kan planleggje fornuftig plassering.
Dersom du treng låne bord for å vere utstillar, må du opplyse om kor mange bord du ynskjer låne.

Praktisk informasjon til utstillarane

Årets marknad nærmer seg, og vi legg her ut litt praktisk informasjon til deg som ynskjer å vere utstillar ved årets Gaularmarknad.

Som i fjor, vil alle utstillarar vil bli plassert i hallen – det vil seie alle på same stad (dette gjeld dei som ynskjer stand inne).

Marknaden er i år laurdag og søndag for utstillarar som skal være inne i hallen. Dei som har stand ute vil kunne rigge seg til fredag ettermiddag. Alle utstillarar må være tilstades både laurdag og søndag.

Kontaktpersoner er:
Kari Birkeland         tlf 90 58 22 69
Line Hjorthaug        tlf 91 00 83 56
mail: gmstands@gmail.com

 

Loppemarknad:

Det vert loppemarknad under marknadshelga, og dermed også mogelegheit for å levere inn lopper. Første innsamlingsdag for lopper vert 13. August